Konsekvensanalyse

Konsekvensanalyse av tilgjengelighetskrav til IKT i forslag til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Utredet på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Rune Halvorsen, NTNU Samfunnsforskning (Trondheim) og
Christian Andersen, SNF Samfunns- og næringslivsforskning (Bergen)

 

Til toppen