Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nøkkeltall for Arbeids- og inkluderingsdepartementet i Statsbudsjettet 2007

Tallene er hentet fra Stortingsproposisjon nr. 1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  

Utgiftsposter Mrd. kroner
Statsbudsjett AID 24,9
Folketrygden 214,4
Samlede utgifter 239,3
   
Fordelt på områder  
Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak 103,4
Pensjoner m.v. 98,6
Arbeidsmarked 12,9
Administrasjon, forvaltning og utvikling,
Arbeids- og velferdsetaten
9,5
Levekår 8,2
Integrering og mangfold 4,4
Beskyttelse og innvandring 1,4
Arbeidsmiljø og sikkerhet 0,7 
Samer og nasjonale minoriteter 0,2
   
Viktigste enkeltutgifter  
Alderdom 93,2
Dagpenger 6,8
Yrkesrettet attføring 12,2
Sykepenger 27,7
Uførhet 51,0
Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler m.v 7,8
Forsørgertap og enslige forsørgere 6,7
Medisinsk rehabilitering 8,3

 

Til toppen