Høringsliste - Forslag til ny forskrift om edle metallvarers finhet og stempling m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet,

Justisdepartementet,

Nærings- og handelsdepartementet,

Utenriksdepartementet,

Styret for Edelmetallkontrollen ved advokat Anders Mørdre

Edelmetallkontrollen,

Norges Gullsmedforbund,

Norges Urgrossistforening,

Norges Urmakerforbund,

Forbrukerrådet,

Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret)