Den norske Revisorforening

Vi viser til Finansdepartementets brev datert 6. mars. 2007.

Den norske Revisorforening har ingen merknader.

 

63_revisorfor.pdf