Kredittilsynet

Høring - unntak fra finansavtaleloven § 45 for Norges Bank Bankenes Sikringsfond


Det vises til Finansdepartementets brev 8. september der det bes om Kredittilsynets uttalelser om å fjerne samtykkekravet etter finansavtaleloven § 45 hva gjelder overdragelse av pantsettelser av lånefordringer til Norges Bank og Bankenes sikringsfond. Kredittilsynet mener tiltaket er viktig for å fjerne eventuell tvil som måtte oppstå om slikt samtykke kreves innhentet.

Kredittilsynet har ikke innvendinger mot at tiltaket gjennomføres ved endringer i banksikringsloven og sentralbankloven.
  

 

 

 

 


 

kt.pdf
Til toppen