Konkurransetilsynet

Svar på høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriftenDet vises til høringsbrev 3. april 2009 vedrørende forslag til endringer i solvensmarginforskriften.
 
Konkurransetilsynet har ingen merknader.