Pensjonskasseforeningene

Høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften


Det vises til mottatt høringsnotat fra Finansdepartementet av 3. april d.å. vedrørende foreslåtte endringer i forskrift av 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmargin og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper.

Departementet underrettes med dette om at Norske Pensjonskassers Forening og De selvstendige kommunale pensjonskasser ikke avgir en høringsuttalelse i sakens anledning.