Skattedirektoratet

Høring - forskriftsregler om sammenslåing av verdipapirfond


Vi viser til høringsnotat fra Finanstilsynet med utkast til forskrifter om sammenslåing av verdipapirfond. Forskriften skal gis med hjemmel i verdipapirfondloven (lov 12. juni 1981 nr. 52). Verdipapirfondloven åpner for sammenslåing av verdipapirfond, men bestemmelsene om dette har ikke trådt i kraft ennå da Finansdepartementet anser at det er behov for å fastsette nærmere regler i forskrift først.

Det fremgår av notatet at Finanstilsynet ikke har gått nærmere inn på de skattemessige forhold da Finansdepartementet har varslet at de senere vil komme tilbake til de skattemessige problemstillingene. Skattedirektoratet har derfor ingen komentarer til skattemessige forhold knyttet til regler om sammenslåing av verdipapirfond.

Skattedirektoratet har for øvrig ingen bemerkninger til de foreslåtte forskriftsreglene om sammenslåing av verdipapirfond.

 

 

skattedirektoratet.pdf
Til toppen