Arbeidsdepartementet

Svar på høring om forskriftsordning
om sammenslåing av verdipapirfond


Det vises til brev fra Finansdepartementet datert 28. april 2010 m/vedlegg. Arbeidsdepartementet har ikke merknader til ovennevnte sak.

 

 

 

 

Til toppen