Kunnskapsdepartementet

Svar på høring NOU 2010:6 pensjonslovene og folketrygdreformen I


Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 5. mai 2010 med høring av Banklovkommisjonens utredning NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I.

Kunnskapsdepartementet har ingen merknader til høringen.