Miljøverndepartementet

Svar på Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen - NOU 2010:6


Det vises til brev av 26.3.2010.
Miljøverndepartementet har ingen merknader til høringen.