Forslag til Stortingets...


Forslag til Stortingets vedtak om fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 1998

Med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §73 fastsettes:

I inntektsåret 1998 skal

1. Den fylkeskommunale inntektsskattøren være

  • For personlige skattytere og dødsboer: Minimum 5,5 pst, maksimum 6,25 pst.
  • For andre skattytere: Minimum 2,25 pst, maksimum 2,5 pst.

2. Den kommunale inntektsskattøren utenom Oslo være

  • For personlige skattytere og dødsboer: Minimum 10,25 pst, maksimum 10,75 pst.
  • For andre skattytere: Minimum 3,25 pst, maksimum 4,25 pst.

3. Den kommunale inntektsskattøren i Oslo være

  • For personlige skattytere og dødsboer: Minimum 15,75 pst, maksimum 17,0 pst.
  • For andre skattytere: Minimum 5,5 pst, maksimum 6,75 pst.

De høyeste satser skal gjelde med mindre fylkestinget eller kommunestyret vedtar lavere satser. Satser mellom minimum og maksimum fastsettes i tilfelle til hele eller halve prosentenheter.

Lagt inn 13 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen