Forslag til Stortingets...


Forslag til Stortingets vedtak om CO•2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 1998

Fra 1. januar 1998 skal det i henhold til lov av 21. desember 1990 nr 72 om avgift på utslipp av CO 2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO 2-avgift til statskassen etter følgende satser:

  1. For gass 89 øre pr standardkubikkmeter,
  2. for olje eller kondensat 89 øre pr liter.
Lagt inn 13 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen