Forslag til Stortingets...


Forslag til Stortingets vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 1998

§1

Av arv og gaver som er avgiftspliktige etter lov av 19. juni 1964 nr 14 om avgift på arv og visse gaver skal det fra 1. januar 1998 svares avgift til statskassen etter reglene i dette vedtaket.

§2

Fradrag etter loven §15 annet ledd, for begravelsesomkostninger, skifteomkostninger og utgifter til gravsted settes til kr 25000, hvis ikke høyere utgifter er legitimert.

Utgifter til dokumentavgift og tinglysing kommer særskilt til fradrag.

Fradrag etter loven §17 for avgiftspliktig som ikke har fylt 21 år settes til kr 25000 pr år.

§3

Avgiftsgrunnlaget rundes nedover til nærmeste tall som kan deles med 1000.

§4

Av arv og gaver til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn - herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren - og foreldre, svares:

Av de første kr 100000

intet

Av de neste kr 300000

8 pst

Av overskytende beløp

20 pst

§5

Av arv og gaver som ikke går inn under §4, svares:

Av de første kr 100000

intet

Av de neste kr 300000

10 pst

Av overskytende beløp

30 pst

Lagt inn 13 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen