Forslag til Stortingets...


Forslag til Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv til folketrygden for 1998

Med hjemmel i folketrygdloven §§23-2, 23-3 og 23-9 fastsettes:

For året 1998 svares folketrygdavgifter etter følgende satser:

§1 Arbeidsgiveravgift

 1. Når arbeidstakeren i inntektsåret 1998 er skattepliktig etter skatteloven §24 til en kommune i sone V: 0,0 pst. Denne sonen omfatter:
  • i Finnmark fylke, alle kommuner,
  • i Troms fylke, kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

   Samme satsen skal benyttes for arbeidsgiveravgift av inntekt som blir skattlagt etter lov av 29. november 1996 nr 68 om skatt til Svalbard.

 2. Når arbeidstakeren i inntektsåret 1998 er skattepliktig etter skatteloven §24 til en kommune i sone IV: 5,1 pst. Denne sonen omfatter:
  • i Troms fylke, de kommuner som ikke er blant de nevnte i a første ledd,
  • i Nordland fylke, alle kommuner,
  • i Nord-Trøndelag fylke, kommunene Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsskogan, Namsos, Nærøy, Overhalla, Røyrvik og Vikna.
 3. Når arbeidstakeren i inntektsåret 1998 er skattepliktig etter skatteloven §24 til en kommune i sone III: 6,4 pst. Denne sonen omfatter:
  • i Sør-Trøndelag fylke, kommunene Frøya, Hitra, Osen, Roan og Åfjord,
  • i Møre og Romsdal fylke, kommunen Smøla.
 4. Når arbeidstakeren i inntektsåret 1998 er skattepliktig etter skatteloven §24 til en kommune i sone II: 10,6 pst. Denne sonen omfatter:
  • i Nord-Trøndelag fylke, kommunene Frosta, Leksvik, Meråker, Mosvik, Snåsa og Verran,
  • i Sør-Trøndelag fylke, kommunene Agdenes, Bjugn, Hemne, Holtålen, Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rissa, Røros, Selbu, Snillfjord, Tydal og Ørland,
  • i Møre og Romsdal fylke, kommunene Aukra, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa, Haram, Herøy, Midsund, Nesset, Norddal, Rauma, Rindal, Sande, Sandøy, Stordal, Stranda, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Tustna, Vanylven, Volda og Ørsta,
  • i Sogn og Fjordane fylke, alle kommuner,
  • i Hordaland fylke, kommunene Austevoll, Austrheim, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Osterøy, Radøy, Samnanger, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal og Ølen,
  • i Rogaland fylke, kommunene Bokn, Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sauda, Suldal, Vindafjord og Utsira,
  • i Vest-Agder fylke, kommunene Audnedal, Hægebostad, Sirdal og Åseral,
  • i Aust-Agder fylke, kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Gjerstad, Iveland, Valle, Vegårshei og Åmli,
  • i Telemark fylke, kommunene Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Nome, Notodden, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje,
  • i Buskerud fylke, kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes, Nore og Uvdal, Rollag og Ål,
  • i Oppland fylke, kommunene Dovre, Etnedal, Gausdal, Lesja, Lom, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nordre Land, Ringebu, Sel, Skjåk, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Vestre Slidre, Vågå, Vang og Øystre Slidre,
  • i Hedmark fylke, kommunene Alvdal, Eidskog, Engerdal, Folldal, Grue, Nord-Odal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Våler, Åmot og Åsnes.
 5. Ellers skal satsen være 14,1 pst. Dette øvrige området kalles sone I.

  Denne satsen skal legges til grunn for arbeidsgiveravgift fastsatt i kongelig resolusjon med hjemmel nedenfor i §4, og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen etter reglene i folketrygdloven §24-5 tredje ledd.

 6. Når arbeidstaker nevnt under bokstav a-e fra samme arbeidsgiver mottar ytelser i 1998 på mer enn 16 ganger grunnbeløpet i folketrygden, skal det i tillegg til satsene nevnt ovenfor regnes en særlig avgift etter en sats på 10,0 pst på det overskytende.

§2 Trygdeavgift

 1. Av pensjon, føderåd, livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, utbetalinger under individuell pensjonsavtale etter skatteloven §44 annet ledd nr 1 og personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, som nevnt i folketrygdloven §23-3 annet ledd nr 1: 3,0 pst.
 2. Av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven §23-3 annet ledd nr 2: 7,8 pst.
 3. Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven §23-3 annet ledd nr 3: 10,7 pst.

Avgift av næringsinntekt (annen ervervsinntekt) i jord- og skogbruk over 7,8 pst av inntekten skal dekkes med tilskudd knyttet til jordbruksoppgjøret.

Næringsinntekt er i denne sammenhengen inntekt som nevnt i forskrift gitt av Finansdepartementet 5. oktober 1970 nr 2 om levering av årsoppgave og om avgiftsfrie uttak i jordbruk med binæringer og skogbruk.

§3 Tilskudd fra kommunene og fylkeskommunene som nevnt i folketrygdloven §23-9 annet ledd

 1. I kommuner: 0,0 pst.
 2. I fylkeskommuner: 0,0 pst.

§4 Forskriftsfullmakt

Kongen gir regler om grunnlag og satser for avgiften og tilskudd etter folketrygdloven §23-4 for visse grupper av medlemmer i trygden.

Lagt inn 13 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen