3 Avgift på arv og gaver...


3 Avgift på arv og gaver (kap 5506)

Regjeringen fremmer her forslag til stortingsvedtak om avgift på arv og gaver for året 1998.

Det foreslås samme avgiftssatser og fribeløp i vedtaket §§4 og 5 og samme fradragsbeløp i vedtaket §2 for 1998 som for 1997. Også for øvrig foreslås likelydende vedtak for 1998.

Arveavgiftsvedtaket har hatt samme innhold siden 1985.

Det vises til forslag til vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 1998.

Lagt inn 13 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen