Liste over høringsinstansene

Høringsliste

 • Akademikerne
 • Angstringen Norge
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Barneombudet
 • De regionale helseforetakene
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske lægeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Fagforbundet
 • Farmasiforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Forbrukerombudet
 • Foreningen for Muskelsyke
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • KFO
 • Kreftforeningen
 • KS
 • Landets kommuner
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets pasientombud
 • Landets sosial- og helsefaghøgskoler
 • Landets universiteter
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
 • Landsforbundet mot stoffmisbruk
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri
 • Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
 • Landsorganisasjonen (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Mental Helse Norge
 • Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten
 • NITO
 • Norges Astma- og allergiforbund
 • Norges apotekerforening
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Diabetsforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norges farmaceutiske forening
 • Norges Fibromyalgiforbund
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
 • Norsk forskerforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk pasientforening
 • Norsk pensjonistforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk radiografforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Parat
 • PRISY (Privatsykehusenes fellesorganisasjon)
 • Ryggforeningen i Norge
 • Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
 • Rådet for psykisk helse
 • Sosialtjenestemennenes landsforbund
 • Tekna
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Voksne for Barn
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)