Revidert nasjonalbudsjett 2010

Pressemeldinger
Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet


Budsjettdokumenter

Meld. St. 2 (2009-2010) Revidert nasjonalbudsjett 2010 

Prop. 124 S (2009-2010) Kommuneproposisjonen 2011       

Prop. 125 S (2009-2010) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010

Prop. 126 LS (2009-2010) Endringar i skatte- og avgiftsregla mv.

 

Til toppen