Meldingsskjema for navneendring

Her kan du laste ned meldingsskjema som brukes for å melde endring av navn. Det må gis melding for hver person som skal endre navn.

Du kan endre ditt eget navn, samt navn til barn du har foreldreansvar for, hvis de er under 16 år. 

Hvilke navn kan endres?

Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.

Du kan endre ditt eget navn, samt navn til barn du har foreldreansvar for, hvis de er under 16 år. 

Endre navn elektronisk

Navneendringer kan gjøres elektronisk hos Skatteetaten.

Endre navn elektronisk

 

Papirskjema

Hvis du ønsker å bruke papirskjema, må det gis melding for hver person som skal endre navn. Meldingen skal sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Det finnes en rettledning i meldingsskjemaet. For mer informasjon om endring av navn – se lenker nederst på denne siden.

Meldingsskjema finnes på Justis- og beredskapsdepartementets side for skjemaer og blanketter  (bokmål, nynorsk og samisk)

 

Mer informasjon om navneendring

Lov om personnavn av 7. juni 2002 (navneloven)
Rundskrift G-20/2002 om ny navnelov