Forsida

Skjema og blankettar frå Justis- og beredskapsdepartementet

Her kan du laste ned skjema og blankettar for utfylling og utskrift.

Hvilke navn kan endres?

Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.

Du kan endre ditt eget navn, samt navn til barn du har foreldreansvar for, hvis de er under 16 år. 

Endre navn elektronisk

Navneendringer kan gjøres elektronisk hos Skatteetaten.

Endre navn elektronisk

 

Papirskjema

Hvis du ønsker å bruke papirskjema, må det gis melding for hver person som skal endre navn. Meldingen skal sendes til skattekontoret i den kommunen hvor personen meldingen gjelder er bosatt.

Rettledning ligger i meldingsskjemaet.

Last ned blankettnr. GA-7700 på bokmål:

Last ned blankettnr. GA-7700 på nynorsk:

Last ned blankettnr. GA-7700 på samisk – kun for utskrift:

Mer informasjon om navneendring

Lov om personnavn av 7. juni 2002 (navneloven)
Rundskrift G-20/2002 om ny navnelov 

 

Norge har tiltrådt Haagkonvensjonen av 25 oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring. Konvensjonen gir retningslinjer for hvordan en sak håndteres når et barn er ulovlig bortført fra Norge til et annet konvensjonsland.

Skjemaer for barnebortførings- og samværssaker etter Europarådskonvensjonen 1980 og Haagkonvensjonen 1980 finnes på siden for skjemaer på barnebortføring.no.