Tildelingsbrev 2018

 • De nasjonale forskningsetiske komiteer
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager
 • Kompetanse Norge
 • Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan
 • Kvalitetsorganet Bergen
 • Kvalitetsorganet Oslo
 • Lånekassen
 • Norges forskningsråd
 • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
 • Universiteter og høyskoler
 • Utdanningsdirektoratet
 • Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
 • Tilskuddsbrev private høyskoler
 • Tilskuddsbrev fagskoler