Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppdragsbrev om forvaltning av tilskudd til fagskoledrift

Oppdragsbrevet om forvaltning av tilskudd til fagskoledrift er departementets sentrale dokument til fylkeskommunene. Brevet viser hvilke mål og krav som departementet stiller til forvaltningen av tilskuddet. Fylkeskommunen må følge bestemmelsene som er nedfelt i oppdragsbrevet og i særskilt regelverk for tilskuddsordningen.

Tildelingsbrev til fagskoler

 

Fra 2018 legges midlene for fagskolene som til og med 2017 ble finansiert over kap. 276 post 72 over i en felles tilskuddsordning for fagskoleutdanning, slik som beskrevet i Orientering om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018.

Vedlegg: