Norwegian comment to the European Education Area

I forbindelse med Europakommisjonens melding Achieving the European Education Area by 2025, har Norge utarbeidet en norsk kommentar til Det europeiske utdanningsområdet. Nasjonale aktører ble invitert til å komme med innspill i prosessen.

Norge har også utarbeidet en kommentar til Det europeiske forskningsområdet.