Lenker til eksterne ressurser:

Lenker til eksterne ressurser:

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalget for grunnskolen

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn: http://www.innemiljo.net/

Uavhengig og tverrfaglig ekspertgruppe. Medlemmene har bakgrunn fra medisinsk og teknisk forskning, tilsyn og annen forvaltning og fra brukersiden. Forumets mål er å være rådgivende organ for myndigheter, organisasjoner og andre som ønsker faglig informasjon, råd og veiledning i arbeidet med å bedre innemiljøet for barn. Forumet har også som mål å utvikle og utveksle kunnskap, metoder, informasjon, ideer og erfaringer på et høyt faglig nivå.

Inneklima.com: www.inneklima.com

Inneklima.com er en kunnskapsbank om innemiljøspørsmål på Internett. Redaktør er professor dr.med. Kjell Aas fra Voksentoppen universitetsklinikk, nestor innenfor området barn, astma/allergi og innemiljø.

Norges Astma- og Allergiforbund: http://www.naaf.no, har et eget inneklimakontor.