Kapittel 9a omfatter...

Kapittel 9a omfatter også skolefritidsordningen

§ 9a–8 Skolefritidsordninga

Føresegnene i dette kapitlet gjeld også for skolefritidsordning oppretta etter lova her.

Opplæringsloven § 9a–8 understreker at kravene til skolemiljøet skal gjelde for skolefritidsordningen (SFO). Dette gjeld også når skolefritidsordningen omfatter aktiviteter utenfor skolens område, eller blir drevet i lokaler utenfor skolen.

Dersom skolefritidsordningen er lokalisert i skolens lokaler, vil også forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelde denne.

Helsedepartementet arbeider med en generell forskrift om miljørettet helsevern, som blant annet vil omfatte skolefritidsordningen der denne ikke reguleres av annet regelverk.