Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

OECD Reviews of Migrant Education – Closing the Gap for Immigrant Students: Policies, Practice and Performance

OECD har nå lansert en håndbok for politikere og andre politikkutviklere om opplæring av minoritetsspråklige barn og unge.

OECD har nå lansert rapporten: OECD Reviews of Migrant Education – Closing the Gap for Immigrant Students: Policies, Practice and Performance

Rapporten tar for seg opplæring for minoritetsspråklige barn og unge og er en håndbok myntet på politikere og andre politikkutviklere som en hjelp til å utvikle og implementere politikk for opplæring av minoritetsspråklige. Rapporten tar utgangspunkt i landstudier OECD utførte om opplæring for minoritetsspråklige i Østerrike, Danmark, Irland, Nederland, Norge og Sverige, samt erfaringer som andre OECD land har gjort seg. Den inneholder sammenlignende data om tilgang, deltakelse og læringsutbytte for minoritetsspråklige elever og deres medstudenter. I rapporten identifiseres et sett av mulige tiltaksforslag på bakgrunn av kunnskap om hva som virker i ulike land. Rapporten er strukturert som en håndbok for politikere og administrasjon på ulike nivå med kommentarer knyttet til styring og implementering av politikk, konkrete eksempel på god praksis og forslag til tiltak. Den vil også være av særlig interesse for lærere, skoleledere, foreldre og andre som er opptatt av integrering og inkludering i barnehage og skole.

Sammendrag av rapporten finner du her. Den kan også bestilles.

 

Til toppen