Liste over høringsuttalelser

Energibedriftenes landsforening
Enova
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Havforskningsinstituttet
Konkurransetilsynet
LO
NHO
Norsk fjernvarme
Norsk Industri
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom
Oljeindustriens Landsforening
Statens forurensningstilsyn
Statkraft
StatoilHydro
Toll- og avgiftsdirektoratet
Yara

Til toppen