Opplysningar om dokumentet


Miljøverndepartementet

St meld nr 35

(1996-97)

Om rovviltforvalting

Miljøverndepartementet

St meld nr 35

(1996-97)

Om rovviltforvalting

Tilråding frå Miljøverndepartementet av 11. april 1997, godkjend i statsråd same dagen.

Lagt inn 16 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen