Vedrørende klage over avslag på søknad om fri sakførsel - Anders Behring Breivik

Deler av brevet er sladdet av hensyn til taushetsplikten.

Vedrørende klage over avslag på søknad om fri sakførsel - Anders Behring Breivik (pdf)