Digital sluttrapport for programmet Sammen om en bedre kommune

Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune (2011-2015) avslutter som planlagt etter 4 år med nesten 100 lokale prosjekter. 109 kommuner har deltatt i programperioden. Temaene kommunene har arbeidet med har vært sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltidskultur og omdømme.

Avslutningen av programmet ble markert med en læringskonferanse, Tampen brenner- resultater og læring fra kommuner på sporet, i Oslo 1. desember.  350 deltagere fra mange av landets kommuner deltok.

Statsråd Jan Tore Sanner åpnet konferansen og pekte på tre viktige erfaringer fra programmet;

  • God forankring
  • Tørre å gjøre feil
  • Utviklingsorientert ledelse.

Statsråden lanserte også programmets digitale sluttrapport. Rapporten inneholder mål, tiltak og resultater fra de lokale prosjektene. I tillegg inneholder rapporten beskrivelse av programmets arbeidsmetode og kompetansemiljøenes analyser av oppnådde resultater. Den digitale sluttrapporten har som hensikt å gjøre resultater og erfaringer fra programmet tilgjengelig for flest mulig.

Endelig sluttrapport med analyse av alle data legges frem i februar 2016.