Stortingets budsjettvedtak om rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2016

Stortinget vedtok 12. desember rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner i 2016. Vedtakene er i tråd med kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling.

Les mer om Stortingets budsjettvedtak om rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2016.