Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

7 Kap. 550 Lokal næringsutvikling,...


7 Kap. 550 Lokal næringsutvikling, post 63 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift


I statsbudsjettet for 2001, kap. 550 post 63 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, er det foreslått bevilget 134 mill. kr til næringslivet i 14 kommuner som fra 1.1 2000 fikk økt arbeidsgiveravgift fra 10,6 pst. til 14,1 pst. Den foreslåtte bevilgningen svarer til et beløp beregnet av en arbeidsgruppe med representanter fra Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Beregningen var basert på datamateriale fra Statistisk sentralbyrå. Det viser seg nå at det var en feil i det datamaterialet som ble benyttet. Dersom en tar utgangspunkt i det korrigerte tallmaterialet, skal beløpet økes med 20 mill. kr, fra 134 mill. kr til 154 mill. kr.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 550, post 63 økes med 20 mill. kr til 154 mill. kr. Den økte bevilgningen foreslås dekket ved redusert bevilgning på kap. 2309 Tilfeldige utgifter, post 1 Driftsutgifter. Det vises for øvrig til postomtalen under kap. 550, post 63 i St.prp. nr. 1 (2000-2001) for Kommunal- og regionaldepartementet.


Til toppen