Årsrapport 2009

Rapport H-2248 N

2009 var eit år prega av finanskrisa og av utfordringane som følgde av den. Kommunal-og regionaldepartementet var involvert i arbeidet med tiltakspakka som regjeringa la fram i januar i fjor. Vi fremma òg ei lang rekkje proposisjonar og meldingar for Stortinget. Vi kan nemne distrikts- og regionalmeldinga og ein proposisjon om endringar i vallova.

2009 var eit år prega av finanskrisa og av utfordringane som følgde av den. Kommunal-og regionaldepartementet var involvert i arbeidet med tiltakspakka som regjeringa la fram i januar i fjor. Vi fremma òg ei lang rekkje proposisjonar og meldingar for Stortinget. Vi kan nemne distrikts- og regionalmeldinga og ein proposisjon om endringar i vallova.

Årsrapporten i pdf-format

Til toppen