Høringsinstanser ved:...

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Blomstergrossistenes Landsforbund
 • COOP Norge
 • Fetevaregrossistenes Landsforening
 • Finans- og tolldepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelsmøllenes Forening
 • Kjøttbransjens Landsforbund
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • Konservesfabrikkenes Landsforening
 • Norges Bondelag
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
 • Norges Gartnerforbund
 • Norges importostforening Arla Foods AS
 • Norgesfôr
 • Norkorn
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Konkurransetilsynet
 • Norsk Kjøttsamvirke BA
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddel Arbeiderforbund
 • Norske Felleskjøp
 • Norske Potetindustrier
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 • Sosial- og helsedepartementet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • TINE Norske Meierier
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet