Høringsinstanser ved...

 • Arbeids- og Administrasjonsdepartementet
 • Arla Foods AS
 • Den Blinde ku gårdsmeieri
 • Finansdepartementet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Konkurransetilsynet
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Normilk AS
 • Norsk Gardsost
 • Norske landbrukssamvirke
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Nestlé Norge AS
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Omsetningsrådet
 • Q-meieriene AS
 • Røldal Geitostysteri
 • Rørosmeieriet AS
 • Synnøve Finden Meierier ASA
 • Statens landbruksforvaltning
 • TINE BA