Høringsinstanser ved...

 • Akademikerne
 • Blomstergrossistenes landsforbund v/Einar Lilland
 • Coop Norge
 • Dagligvareleverandørenes forening
 • Debio
 • Den norske emballasjeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det norske hageselskap
 • Det norske travselskap
 • Dyrebeskyttelsen i Norge
 • Dyrematgruppen
 • Dyrevernalliansen
 • Eksportutvalget for fisk
 • Fagsenteret for fjørfe
 • Fagsenteret for kjøtt
 • Fellesforbundet
 • Fiskehandlernes Forening
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • Fiskeriforskning
 • Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Fremtiden i våre hender
 • GAM, Norsas AS
 • Geno
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helsekostbransjens Leverandørforening
 • Helsetjenesten for storfe
 • Helsetjenesten for svin
 • Import- og eksport-agenters forening
 • Kjøttbransjens landsforbund
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Konservesfabrikkenes servicekontor
 • Koorimp
 • Kosmetikkleverandørenes forening
 • LO
 • NHO
 • NOAH - for dyrs rettigheter
 • Norconserv
 • Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag
 • Norges Birøkterlag
 • Norges Bondekvinnelag
 • Norges Bondelag
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Fiskarkvinnelag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
 • Norges Hundekjørerforbund
 • Norges Hunder Landsforbund
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Kaninavlsforbund
 • Norges Kooperative landsforening
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norgesfôrgruppen
 • Norkorn
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk forening for ernæring og dietetikk
 • Norsk Gardsmat
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk Hjorteavlsforening v/Johan Trygve Solheim
 • Norsk hjortesenter
 • Norsk Huskattforening
 • Norsk Jockeyclub
 • Norsk kalkforening v/Carl Østberg
 • Norsk kennelklubb
 • Norsk Kjøtt
 • Norsk kjøttfeavlslag
 • Norsk kjøttindustri
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
 • Norsk plantevernforening
 • Norsk renholdsverk forening
 • Norsk sau- og geitalslag
 • Norsk såvareforening
 • Norsk torv- og jordprodusenters forening v/Alf R. Selmer-Olsen
 • Norsk Tradisjonsfisk, c/o Kulturlandskapssenteret
 • Norsk Tropefugl-hobby v/red. Oddvar Eritzland
 • Norsk Undulatklubb v/Arne Andreassen
 • Norsk vann- og avløpsverkforening NORVAR
 • Norske Felleskjøp
 • Norske Fiskefôrprodusenters Forening
 • Norske fiskeoppdretteres forening
 • Norske Fiskeoppdrettsutstyrs-produsenters Landsforening v/Frode Amundsen
 • Norske Innlandsfiskelag v/Finn A. Grøndahl
 • Norske Lakseelver v/Finn Ødegård
 • Norske Rasekatters Riksforbund
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Norske samers riksforbund
 • Norske sjømatbedrifters landsforening
 • Norske Strutseoppdretteres forening
 • Norske Tropefuglforeningers landsforbund v/Bjørnar Bednar
 • Norsvin
 • Pelsbransjens hovedorganisasjon
 • Prior Norge
 • Private Reindyrslakteriers Landsforening
 • Prosessindustriens Landsforening
 • Redskapsfabrikkenes landslag v/Lars Brunes, Reime Protec AS
 • Reiselivsbedriftenes Landsforening
 • Stiftelsen Matmerk
 • Teknisk komite for vaske- og desinfeksjonsmidler
 • TLIF v/Knut Ree, Felleskjøpet Maskin BA
 • Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
 • Utmarkskommunenes sammenslutning
 • YS