Høringsinstanser ved:...

 • Fylkesmennene
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Omsetningsrådet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Norsvin
 • Prior Norge
 • Norsk Kjøttsamvirke
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Norsk Fjørfelag
 • Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
 • Kjøttbransjens Landsforbund
 • Statens dyrehelsetilsyn
 • Norges landbrukshøyskole
 • Fagsenteret for fjørfe
 • Fagsenteret for kjøtt
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • NOAH – for dyrs rettigheter