Høringsinstanser ved...

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

  • Norges Bondelag,
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Norsk Kjøtt, Kjøttbransjens landsforbund,
  • Norsk sau- og geitalslag,
  • Statens landbruksforvaltning,
  • TINE Norske meierier