Høringsinstanser - Gjennomgang...

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • COOP NKL BA
 • Dagligvareleverandørenes forening
 • Finansdepartementet
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Forbrukerrådet
 • Grøntprodusentenes sammenslutning
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelsmøllenes Forening
 • HOFF Norske Potetindustrier
 • Kjøttbransjens landsforbund
 • Konkurransetilsynet
 • Norges Bondelag
 • Norges frukt- og grøntgrossisters forbund
 • Norgesfôr
 • Norkorn
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Kjøtt
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norske Colonialgrossisters Forbund
 • Norske Felleskjøp
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Omsetningsrådet
 • Prior Norge
 • Unikorn AS

Kopi:
Statens landbruksforvaltning