Høringsinstanser ved...

 • AL Økern Torvhall
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Bama Gruppen
 • Coop NKL
 • DagligvareLeverandørenes Forening
 • Finansdepartementet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Gartnerhallen
 • GrøntProdusentenes Samarbeidsråd
 • Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
 • Hoff Norske Potetindustrier
 • Honningsentralen AL
 • ICA Norge
 • Konkurransetilsynet
 • Konservesfabrikkenes Servicekontor
 • Mattilsynet
 • NF-grønt
 • Nordgrønt
 • Norges Bondelag
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Eksportråd
 • Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
 • Norgesfrukt
 • NorgesGruppen
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Kjøbmannsinstitutt
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Omsetningsrådet
 • Produsentforeningen av 1909
 • Reitangruppen