Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsinstanser ved...

 • Ankenemnda for Statens naturskadefond
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens hovedorganisasjon
 • Forbrukerrådet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Norges Bondelag
 • Norges skogeierforbund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk naturskadepool
 • NORSKOG
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Skogbrand
 • Styret for Statens naturskadefond