Høringsinstanser ved...

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Finans- og tolldepartementet
 • GILDE Norsk Kjøtt BA
 • HOFF Norske Potetindustrier
 • Kjøttbransjens Landsforbund
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norske Felleskjøp
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 • Statens landbruksforvaltning
 • TINE BA