Høringsinstanser

  • Fylkesmennene
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag