Høringsinstanser ved...

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • BIOFORSk v/ Jordforsk
 • BIOFORSK v/ Planteforsk
 • Det norske skogfrøverk
 • Fylkesmennene
 • Geovekstforum v/ Einar Jensen, adresse Statens Kartverk
 • Kommunenes sentralforbund
 • Miljøverndepartementet
 • Norges Bondelag
 • Norges byggforskningsinstitutt
 • Norges forskningsråd
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges landbrukshøgskole
 • Norges naturvernforbund
 • Norges skogeierforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk eiendomsinformasjon A/S
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norsk institutt for skog- og jordkartlegging
 • Norsk treteknisk institutt
 • NORSKOG
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Skogbrukets kursinstitutt
 • Skogforsk
 • Statens kartverk
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statskog
 • Trelastindustriens landsforbund
 • Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Vegdirektoratet, IT-seksjonen
 • WWF