Høring - Forslag til samlet forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift om formidling av slike tilskudd

HOFF Norske potetindustrier SA

pristilskudd_lb_sekt_020_hoff.pdf