Høring - Forslag til samlet forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift om formidling av slike tilskudd

Nærings- og handelsdepartementet

pristilskudd_lb_sekt_006_nhd.pdf