Høring - Forslag til samlet forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift om formidling av slike tilskudd

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

pristilskudd_lb_sekt_015_norsk_bonde_smaabrukarlag.pdf