2. PLANENS MÅL

2. PLANENS MÅL

Målet med oppfølgingsplanen er å bidra til ytterligere oppmerksomhet og bevisstgjøring om år 2000-problematikken slik at de ansvarlige i næringslivet, statsforvaltningen og kommunal forvaltning iverksetter nødvendige tiltak i tide. Det er også et mål å sette på dagsorden problemstillinger knyttet til sårbarhet og beredskap for samfunnet i forbindelse med år 2000-problematikk. Planen består således av en del som fremmer tiltak for å forhindre at det oppstår problemer etter år 2000 (kap.1-6), og en del som fremmer tiltak for håndtering av uforutsette problemer etter tusenårsskiftet (kap. 7)

Planen skal bidra til å synliggjøre problemet og klargjøre ansvarsforhold generelt, samt gi informasjon om iverksatte tiltak og legge frem nye tiltak. Ansvar for nye tiltak initiert av myndighetene forankres hovedsakelig i departementene. Myndighetene vil følge utviklingen innenfor år 2000-problematikken nøye og fortløpende vurdere behov for eventuelle ytterligere tiltak.