Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2 Visjon og mål

2 Visjon og mål

Utvalget har følgende visjon for en handlingsplan for næringsrettet design:

"Fra år 2002 skal design være en drivkraft for å utvikle norsk næringslivs konkurransekraft i et globalt marked."

Denne visjonen reflekterer utvalgets klare overbevisning om at design er den enkeltfaktor som best kan utvikle norsk næringsliv til et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

2.1 Visjon

Fra år 2002 skal næringsrettet design være en drivkraft for å utvikle norsk næringslivs konkurransekraft i et globalt marked.

2.2 Hovedmål

De konkrete tiltak som blir beskrevet i handlingsprogrammet skal stimulere til økt bruk av design, og styrke forståelsen hos ledere og bedrifter for bruk av design som strategisk virkemiddel. Målet er at kunnskapsoppbygging om næringsrettet design vil styrke næringslivet, og at anvendelsen av design som prosessverktøy skal resultere i økt konkurransekraft for norsk næringsliv. Dette vil kunne skape nye produkter og nye bedrifter. På sikt skal satsingen på næringsrettet design resultere i at Norge og norsk næringsliv blir en innovativ og ledende bruker av design.

Utvalget har som målsetting at allerede i år 2005 skal vi se en dobling av antall norske bedrifter som bruker profesjonell design som prosessverktøy i utviklingen av nye produkter og tjenester.

2.3 Generelle næringspolitiske mål

For å styrke fastlandsøkonomiens konkurranseevne er det behov for å øke videreforedlingsgraden av varer og kvaliteten på tjenester i norsk næringsliv. Det er også behov for å øke innovasjonstakten i produktutviklingen, samtidig som vi opplever at behovet for varer og tjenester er i konstant endring i det globale markedet. Det er nå det er nødvendig å planlegge og iverksette tiltak som setter oss i stand til å bygge et konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv.

2.4 Mål for handlingsprogrammet

For å oppnå de ovennevnte mål, må næringsrettet design etter utvalgets mening integreres som et sentralt virkemiddel i næringslivets strategiske planlegging. Design er i mange tilfeller den avgjørende faktoren som skiller bedrifter med suksess fra de som ikke lykkes.

Ambisjonene for handlingsplanen er:

  • Økt kunnskap om potensialet for næringsrettet design blant norske næringslivsledere og beslutningstagere
  • Økt bruk av profesjonell designkompetanse i norsk næringsliv
  • Forbedret designkvalitet på norske produkter og tjenester
  • Økt bruk av design som et integrert verktøy for å styrke næringslivets lønnsomhet og konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt
  • Økt nasjonal designkompetanse
  • Styrket nasjonal identitet gjennom profilering av Norge som produsent av varer med høy designmessig kvalitet

Målet for satsingen på næringsrettet design er å frembringe nye, internasjonalt konkurransedyktige produkter og bedrifter som gir:

  • Økte markedsandeler
  • Bedre inntjening
  • Mer fornøyde kunder
  • Fornyelse basert på en menneskeorientert og bærekraftig verdiskaping
Til toppen