Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

5 Ønsket situasjon i...

5 Ønsket situasjon i Norge

Utvalgets mål er at vi i løpet av de nærmeste årene har et næringsliv som i økende grad markerer seg internasjonalt som en leverandør av innovative og spennende varer og tjenester. Dette skal oppnås ved økt bruk av næringsrettet design i bedriftenes produktutviklingsprosess og merkevarebygging.

5.1 Generell beskrivelse

Ønsket situasjon i Norge er en fremtidsbeskrivelse som baserer seg på at det har funnet sted nødvendige endringer i næringslivets og samfunnets forståelse for design som konkurransefaktor.

Oppnåelsen av en slik ønsket situasjon er tidsmessig delt i to. I løpet av perioden frem til 2005 skal kunnskapen om og utnyttelsen av næringsrettet design være vesentlig forbedret. Det strategiske perspektiv er imidlertid langsiktig, og det forventes at man innen utgangen av dette tiår vil se tydelige resultater i form av økt konkurransekraft og bedre lønnsomhet i norsk næringsliv.

5.2 Ønsket situasjon

Næringsliv

Vårt mål er at vi innen overskuelig fremtid har et næringsliv i Norge som i økende grad markerer seg internasjonalt som en leverandør av innovative og spennende varer og tjenester.

Dette er oppnådd ved økt bruk av næringsrettet design i bedriftenes produktutvikling og merkevarebygging. Som en følge av dette bruker minst 50 prosent av norske bedrifter design som prosessverktøy i utviklingen av nye produkter og tjenester allerede i år 2005.

Grunnleggende forståelse for verdien av design og merkevarebygging er et viktig kriterium ved rekruttering av fremtidens bedriftsledere. Design er et naturlig oppfølgingsområde på styrenivå og i bedriftenes lederteam.

Design står sentralt i næringslivets IKT-satsinger (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Eksemplene er mange: Internett, WEB-TV, smarte materialer og produkter, telefoni- og kommunikasjonsprodukter. Disse digitale og interaktive mediene har endret og styrket næringslivets måte å organisere, kommunisere, produsere og markedsføre seg på. De har også åpnet for nye muligheter i forhold til nye produkter, tjenester og entreprenørskap.

Banker, kommunikasjons- og informasjonsbedrifter og reiseliv har opplevd stor vekst og suksess med sine digitale tjenester og produkter. Store deler av næringslivet har fulgt opp og har styrket sin konkurransekraft med dette.

Samfunn & Media

Det er stor interesse og bevissthet omkring design som konkurransefaktor og kvalitetskriterium i samfunnet. Dette reflekteres i økt omtale i mediene, hvor det har funnet sin plass i næringsredaksjonene.

Myndighetene

Næringsrettet design er tverrpolitisk anerkjent som en viktig del av norsk næringspolitikk. Det offentlige stiller krav til god design i alle innkjøp. Dette resulterer i økt designinnsats hos nasjonale leverandører.

Virkemiddelapparatet

Gjennom konkrete programmer, designkompetent personell og målrettede bevilgninger er det statlige virkemiddelapparatet en viktig pådriver i arbeidet med å styrke bruken av design i næringslivet.

Organisasjoner

Nærings- og arbeidslivsorganisasjonene spiller en mer aktiv rolle som pådrivere i arbeidet med å implementere næringsrettet design som konkurransefaktor blant sine medlemmer.

Utdanning og forskning

Utdanning og forskning innen næringsrettet design er høyt prioritert. Det er utviklet nye etter- og videreutdanningstilbud på høyere nivå der design er integrert i relevante fagområder innen ledelse, strategi, næringsutvikling, innovasjonsledelse og entreprenørskap. Det tas initiativ til relevante aktiviteter fra det offentlige og i privat regi.

Designere

Norske designbyråer vokser i antall og omfang. Deres kompetanse er etterspurt, både nasjonalt og internasjonalt. Utenlandske designstudenter, designere og designledere finner det interessant å komme til norske utdanningsinstitusjoner, designbedrifter og bedriftsmiljøer. De bringer med seg nye impulser og hever kompetansetilbudet i Norge.

Norge som innovativ nasjon

Norske bedrifters satsing på design har i 2010 gitt Norge en langt tydeligere identitet , bygget på nyskapende produkter og tjenester. Dette gjør Norge mer interessant både som handels- og samarbeidspartner, og som reisemål.

Til toppen